MENÜ
Kezdõlap
Önéletrajz
Képgaléria
LINKAJÁNLÓ
Magyar oldalak
Külföldi oldalak
Történelmi oldalak
MEGHÍVÓK
Testületi ülés
Kistérségi Társulás
Képgaléria ajánló
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Választás 2010
 
Választási eredmények

 Választással kapcsolatos hírek
 

Önkormányzati választások
Rejtõzködõ Magyarország
Cikekk a Magyar Nemzetben,
választókerületem településeirõl,
Ludwig Emil tollából:

Túrricse

Szamosbecs

Gyügye

Gacsály

Csenger

Szamosújlak

Szamostatárfalva

Jánkmajtis

Túristvándi

Nagyszekeres

Kisszekeres

Csengersima

VámosorosziFehérgyarmati oldalak
 

 
 
Felavatták a Szatmár-Beregi Natúrparkot
 2010.01.17.

Fehérgyarmat - A Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány kezdeményezte a térség sokirányú fejlesztése érdekében.

 A természet, a kultúra, a gazdaság összehangolt fejlesztésének céljával alakult meg a Szatmár-Beregi Natúrpark, amelynek az ünnepélyes avatását vasárnap rendezték meg Sólyom László  köztársasági elnök jelenlétében Fehérgyarmaton.

Míg a nemzeti parkok mûködését törvények szabályozzák, a védett területek természeti értékeinek megóvásáról az állam, a költségvetés gondoskodik, addig a regionális értékeket egyre inkább az adott térségben szervezõdõ közösségek – natúrparkok – õrzik. A natúrparkok tulajdonképpen az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, a természetben történõ aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés továbbá a természetkímélõ gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedésû területek.

A Szatmári- és a Bereg-sík területén a Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány kezdeményezésére 2005-2009 között egy széles társadalmi alapokon nyugvó együttmûködés jött létre, amely kezdeményezte a Szatmár-Beregi Natúrpark létrehozását a térség fenntartható használaton alapuló sokirányú fejlesztéséhez.

A Szatmár-Beregi Natúrparknak, mint területfejlesztési kategóriának, célja a fenntartható fejlõdés elvére épülõ komplex területfejlesztés megvalósítása a települések közötti együttmûködés által oly módon, hogy hosszú távon biztosítsa a népesség megtartását, az esélyegyenlõséget, továbbá a természeti és a mûvi környezet összehangolt, magas minõségi színvonalú mûködését. A natúrpark célja a terrmészetvédelem területén az élõhelyek, fajok, közösségek védelme, a táj gondozása, ápolása, rehabilitálása, a környezeti káros hatások kezelése, minimalizálása, megszüntetése.

Célja továbbá a védett természeti és táji értékek bemutatása, a szelíd és környezettudatos turizmus támogatása, a pihenést, üdülést szolgáló turisztikai infrastruktúra fejlesztése, a társadalmi-gazdasági fejlesztés támogatása a helyi kezdeményezések bevonásával, a térségben honos kézmûves mesterségek megõrzése, felélesztése, a mûvészi kézmûipar támogatása, s térség falvainak megújítása, a társadalmi és a gazdasági szereplõk közötti együttmûködés támogatása.

Az avatási ünnepséget a penyigei óvodások nyitották, mûsorukban bemutatták, milyen is volt régen egy este a fonóban. A vendégeket dr. Tilki Attila, Fehérgyarmat polgármestere köszöntötte, aki röviden bemutatta a város történetét és fejlõdését. Utalt arra is, hogy a natúrpark a vidékfejlesztés egyik formája, amelyben a lakosság is aktívan részt vesz. Mint mondta, aki fát ültet, bízik a jövõben, éppen így bíznak a jövõben a natúrpark klétrehozásával a térség településeinek vezetõi és lakosai.

Sólyom László köztársasági elnök beszédében többek között a következõket mondta:

– De amit én most mindenek elõtt köszönteni jöttem, az nem a természet, hanem az itteni emberek értékei. Ez a natúrpark ugyanis egy közösség gyõzelme. Hosszú küzdelmük és kitartó munkájuk gyümölcsét aratják le, akik most a natúrpark avatására összegyûltek.Örülök, hogy egy ünnepi közönséget, hanem egy ünneplõ közönséget köszönthetek itt. A Szatmár-Beregi Natúrpark esetében különösen becsülöm az összefogást. Hiába a sok szépség és érték, hiába az élõ hagyomány, ha a szétaprózottság miatt nincs erõ ezeket bemutatni. Kívánom, hogy továbbra is maradjon meg mindaz az energia, jó szándék és együttmûködés, amely a natúrparkot létrehozta.

A köztársasági elnök gondolatai után szakmai elõadások következtek, majd Haraszthy László államtitkár átadta a natúrparkká nyilvánító okleveleket az érintett települések polgármestereinek.
 
Forrás: szon.hu
 
 

Hírek

 2010.12.11.

Visszakaptuk a vasútközlekedést

Egy évet kellett várni. A Somodi Mária-féle Közlekedési Klub szervezésében 2009. december 12-én tartottunk vonalbúcsuztató megmozdulást. Akkor úgy tûnt, hogy bármennyire is ésszerûtlen a döntés, a vasútunkat halálra ítélték. Hiába a tradíciók, hiába az igény, a rációt suttba dobva - tisztán pénzügyi szempontok alapján - a fõvárosban döntöttek a mi közlekedésünkrõl. S bár ígérte az akkor ellenzéki, azóta kormánypárt, hogy amennyiben õk irányítják az országot, abban az esetben visszaállítják a közlekedés bevált rendjét, valljuk be: hittük is meg nem is. Idén december 11-én aztán megtörtént. A területért felelõs államtitkár, Fónagy János részvételével megtartott ünnepség keretében visszakaptuk a vasútközlekedést
 
2010.11.26.

 Kölcsey Ferenc Általános Iskola akadálymentesített feljárójának átadása

2010. november 26-án a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsõde intézményében  akadály mentesítési feljáró átadására került sor
 

 
 
2010.09.29.

Újraindul a vasút
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Minisztérium döntése alapján a 113-as számú, Fehérgyarmat – Zajta vasúti vonalszakaszon a személyszállítás a decemberi menetrendváltást követõen újraindul. 
 
2010.09.24.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületének tetõ szigetelése befejezõdött

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola épület tetõszigetelésének állapota rendkívül leromlott a szélsõséges hideg, illetve meleg idõjárások váltakozása következtében. A folyamatos beázások jelentek meg az emelet több tantermében és a földszinti ebédlõ helyiségében. Az Önkormányzat egyetemleges biztosítása a tantermek festésének kijavítását finanszírozza, viszont a tetõ kijavítását nem. 

 2010.09.14.

Tájékoztatás térfigyelõ kamerák elhelyezésérõl

Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete térfigyelõ kamerákat helyeztet el a város belterületének különbözõ pontjain a közterület rendjének megóvása érdekében (Városfejlesztés, Környezetvédelmi és Mûszaki Bizottság 80/2010. (IX.01.) VFB határozata alapján):

1. Sétáló utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget - Városi Galéria épülete

2. Kertváros utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – Kis ÁBC

3. Sport utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – ÁFÉSZ Italdiszkont

4. Körforgalmi csomópont, Kossuth tér, Petõfi utca

 

YouTube videók

 

Ajánlott oldalak


 
 


 
 
 
  

2007.

Ajánlott böngésző: Firefox