MENÜ
Kezdõlap
Önéletrajz
Képgaléria
LINKAJÁNLÓ
Magyar oldalak
Külföldi oldalak
Történelmi oldalak
MEGHÍVÓK
Testületi ülés
Kistérségi Társulás
Képgaléria ajánló
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Választás 2010
 
Választási eredmények

 Választással kapcsolatos hírek
 

Önkormányzati választások
Rejtõzködõ Magyarország
Cikekk a Magyar Nemzetben,
választókerületem településeirõl,
Ludwig Emil tollából:

Túrricse

Szamosbecs

Gyügye

Gacsály

Csenger

Szamosújlak

Szamostatárfalva

Jánkmajtis

Túristvándi

Nagyszekeres

Kisszekeres

Csengersima

VámosorosziFehérgyarmati oldalak
 

 
 
Natúrpark avatás Fehérgyarmat - Sólyom László köztársasági elnök beszéde
2010.01.17.

Sólyom László köztársasági elnök Fehérgyarmaton rész vett és beszédet mondott a Szatmár-Beregi Natúrpark avatásán.
Sólyom László beszéde

Tisztelt Ünneplõ Közösség!

Örömmel jöttem vissza Szatmárba. Legutóbb 2008 októberében voltam itt, amikor bejártam a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó területeket, s ama napsütötte õsz beregi és szatmári képeit azóta is õrzöm magamban. A nemzeti parkok meglátogatásának mottója: értékõrzõ tájak és emberek. Ezzel arra is akartam utalni, hogy a táj és ember elválaszthatatlan. Egymásra utaltságukat sokféleképp kifejezhetjük. Filozófiai magasságban azt mondhatjuk, hogy ha a teremtett világot nem tiszteljük, az embert sem tisztelhetjük. De a gyakorlat világában a táj és ember egysége leginkább a natúrpark intézményében mutatkozik meg. A természetvédelem sem öncélú, de ott az egyes természeti értékek megõrzése minden más szempontot megelõz. A natúrpark viszont fogalmi meghatározása szerint is az emberi és a természeti értékek együttes ápolásának, sõt fejlesztésének szervezeti kerete; amelyben a természetvédelem, a kulturális örökség megtartása, az ezekkel összhangban lévõ gazdasági tevékenység egységet képez. Ezért a natúrpark jellemzõje a harmónia, az értékek õrzése és használata. Vagyis a natúrpark nem rezervátum, hanem az emberhez méltó, örömöt és a szó teljes értelmében jó életet nyújtó vidékfejlesztés eszköze is. A natúrpark sosem egyoldalú: itt komplex területfejlesztés folyik a fenntarthatóság jegyében. A natúrpark nagy lehetõség annak megmutatására, milyen lehet a teljes, harmonikus élet.

Nagy szavak ezek. Éppen ezért van különös jelentõsége, hogy Magyarország ötödik natúrparkja olyan területen jön létre, amelyet általában csak mint hátrányos helyzetû vidéket szoktak emlegetni. Pedig ez a vidék valójában nagyon gazdag. Gazdag természeti értékekben. Ennek a tájnak a szépsége már minden kisdiák szívébe úgy vésõdik be, ahogy azt Petõfi egy nyári napnak alkonyulatánál megénekelte. S e szépség tudományos nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy Szatmár-Bereg egyharmada országos védettségû természetvédelmi terület. Nagyon gazdag ez a táj építészeti emlékekben. A szépséges kis árpádkori templomokat, a fa haranglábakat, a malmokat, kúriákat mindenki ismeri. A beregi hímzés, a szatmári és beregi gyümölcs, az abból készült hagyományos termékek a pálinkától a lekvárig szintén országos hírûek. Kevesebben ismerik a tölgyeseket vagy a fás legelõket, a vizeket, lápokat.

De amit én most mindenek elõtt köszönteni jöttem, az nem a természet, hanem az itteni emberek értékei. Ez a natúrpark ugyanis egy közösség gyõzelme. Hosszú küzdelmük és kitartó munkájuk gyümölcsét aratják le most, akik a natúrpark avatására összegyûltek. Örülök, hogy nem egy ünnepi közönséget, hanem egy ünneplõ közösséget köszönthetek itt.

Hölgyeim és uraim!

Negyedik éve járom a természetvédelmi területeket és nemzeti parkokat. Nem egyszer találkoztam azzal, hogy szûkebb pátriájukat mélyen szeretõ és nagyon alaposan ismerõ helyi emberek kezdeményezték értékeik intézményes védelmét, védett terület vagy nemzeti park alapítását. Nem egyszer évtizedes küzdelem a hatóságokkal és a szakmai szekértáborokkal; kudarcok utáni újrakezdés, az igazukba vetett hit és elszántság kellett ahhoz, hogy ezek az értékek elismerést nyerjenek. Így volt ez már a legelõször meglátogatott Körös-Maros Nemzeti Parknál is. Örülök, hogy utam végéhez közeledve ismét egy ilyen szép példa tanúja lehetek.

A Szatmár-Beregi Natúrpark esetében pedig különösen becsülöm az összefogást. Hiába a sok szépség és érték, hiába az élõ hagyomány, ha a szétaprózottság miatt nincs erõ ezeket bemutatni, még kevésbé együttesként, értéküket, mint egy egész táj egyedülálló és vonzó kínálatát ismertté tenni. S nyilván a reklám nem elég. Meg kell szervezni, hogy a vidék beutazható legyen, út, szállás, program, turistaösvény, vezetõ kell. A hátrányt elõnyre lehet fordítani. Nemcsak ökoturizmusról van tehát szó, hanem arról, hogy a sok érték egységben és együttmûködésben való bemutatása mellett a környezetkímélõ gazdálkodást is, a hagyományokra építve fejleszteni fogják, s a natúrparki együttmûködés képes lesz megújítani a falvakat is.

S nyílik még egy további perspektíva is. Bereg és Szatmár nem ér véget az országhatárnál. Ugyanez a táj, ugyanez a hagyomány folytatódik azon túl is, ahogy azt a természet és az emberek megalkották. Az a fellendülés, amit a natúrpark hozhat, segíthet ismét összekapcsolni annak a tájnak a részeit, amely történelmileg mindig is egy volt.

Tisztelt Ünneplõ Közösség!

Teljes szívvel osztozom örömükben, hogy célhoz értek, s ma hivatalosan fölavatják a Szatmár-Beregi Natúrparkot. Kívánom, hogy továbbra is maradjon meg mindaz az energia, jó szándék és együttmûködés, amely a natúrparkot létrehozta. Hiszen ezek nélkül a natúrpark puszta elnevezés maradna. Sok sikert kívánok, s az emberi értékek további latba vetését ahhoz, hogy a natúrpark szép céljai megvalósuljanak.
 
 
 
 
 

Hírek

 2010.12.11.

Visszakaptuk a vasútközlekedést

Egy évet kellett várni. A Somodi Mária-féle Közlekedési Klub szervezésében 2009. december 12-én tartottunk vonalbúcsuztató megmozdulást. Akkor úgy tûnt, hogy bármennyire is ésszerûtlen a döntés, a vasútunkat halálra ítélték. Hiába a tradíciók, hiába az igény, a rációt suttba dobva - tisztán pénzügyi szempontok alapján - a fõvárosban döntöttek a mi közlekedésünkrõl. S bár ígérte az akkor ellenzéki, azóta kormánypárt, hogy amennyiben õk irányítják az országot, abban az esetben visszaállítják a közlekedés bevált rendjét, valljuk be: hittük is meg nem is. Idén december 11-én aztán megtörtént. A területért felelõs államtitkár, Fónagy János részvételével megtartott ünnepség keretében visszakaptuk a vasútközlekedést
 
2010.11.26.

 Kölcsey Ferenc Általános Iskola akadálymentesített feljárójának átadása

2010. november 26-án a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsõde intézményében  akadály mentesítési feljáró átadására került sor
 

 
 
2010.09.29.

Újraindul a vasút
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Minisztérium döntése alapján a 113-as számú, Fehérgyarmat – Zajta vasúti vonalszakaszon a személyszállítás a decemberi menetrendváltást követõen újraindul. 
 
2010.09.24.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületének tetõ szigetelése befejezõdött

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola épület tetõszigetelésének állapota rendkívül leromlott a szélsõséges hideg, illetve meleg idõjárások váltakozása következtében. A folyamatos beázások jelentek meg az emelet több tantermében és a földszinti ebédlõ helyiségében. Az Önkormányzat egyetemleges biztosítása a tantermek festésének kijavítását finanszírozza, viszont a tetõ kijavítását nem. 

 2010.09.14.

Tájékoztatás térfigyelõ kamerák elhelyezésérõl

Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete térfigyelõ kamerákat helyeztet el a város belterületének különbözõ pontjain a közterület rendjének megóvása érdekében (Városfejlesztés, Környezetvédelmi és Mûszaki Bizottság 80/2010. (IX.01.) VFB határozata alapján):

1. Sétáló utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget - Városi Galéria épülete

2. Kertváros utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – Kis ÁBC

3. Sport utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – ÁFÉSZ Italdiszkont

4. Körforgalmi csomópont, Kossuth tér, Petõfi utca

 

YouTube videók

 

Ajánlott oldalak


 
 


 
 
 
  

2007.

Ajánlott böngésző: Firefox