MENÜ
Kezdõlap
Önéletrajz
Képgaléria
LINKAJÁNLÓ
Magyar oldalak
Külföldi oldalak
Történelmi oldalak
MEGHÍVÓK
Testületi ülés
Kistérségi Társulás
Képgaléria ajánló
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Választás 2010
 
Választási eredmények

 Választással kapcsolatos hírek
 

Önkormányzati választások
Rejtõzködõ Magyarország
Cikekk a Magyar Nemzetben,
választókerületem településeirõl,
Ludwig Emil tollából:

Túrricse

Szamosbecs

Gyügye

Gacsály

Csenger

Szamosújlak

Szamostatárfalva

Jánkmajtis

Túristvándi

Nagyszekeres

Kisszekeres

Csengersima

VámosorosziFehérgyarmati oldalak
 

 
 
Natúrpark avatás Fehérgyarmat - Dr.Tilki Attila országgyûlési képviselõ beszéde
2010.01.17.

 
Dr.Tilki Attila beszéde 
 

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr,  Kedves Vendégek!


Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Fehérgyarmat város polgármestereként köszönthetem önöket. Egy olyan város polgármestereként, amelynek nevét a XIV. század elsõ harmadában említették elõször írott forrásban.

Már elsõ birtokosai uradalmuk gazdasági központjává fejlesztették.

A viszonylag gyors fejlõdés oka, hogy a város - a közeli Szatmár várából az ország belseje felé vezetõ - fontos hadi- és kereskedelmi út mellett található; 1418-tól már mezõvárosi rangot viselt. Az ecsedi Báthory család birtokolta, így késõbb az erdélyi fejedelmi családok tulajdona lett a város. Báthory István, Bethlen Gábor, I. és II. Rákóczi György erdélyi fejedelem uralkodása idején számottevõ volt a város fejlõdése. Ekkor épült a stratégiai szerepet soha nem játszó gyarmati földvár, amit I. Lipót császár romboltatott le, s melynek emlékét ma a fõutca déli szakaszának neve, a Tömöttvár utca õrzi.

A város lakóinak jelentõs része a XVIII. századra kollektív kiváltságot élvezõ nemes ember volt. 1850-tõl járási székhely lett, melynek eredményeképpen megindult a polgári fejlõdés útján. 1898-ban megépült a Fehérgyarmatot Szatmárnémetivel összekötõ vasútvonal. A település mai képe is ekkor kezdett kialakulni, s fejlõdése töretlenül tartott egészen a trianoni békeszerzõdés-ig.

A népi bölcselet azt mondja, hogy aki fát ültet, az bízik a jövõben. A gazda, aki diófát ültet, az erdész, aki erdõt telepít, a vadász, aki vadat nevel, az ember, aki családot alapít, mindannyian a jövõ érdekében cselekszünk.

A jövõ érdekében cselekedett a SzSzB Természetvédelmi  Alapítvány, amikor egy évnyi elõkészítés után 2006 nyarán, több mint 40 szatmári és beregi  település képviseletében hivatalosan megkezdte a Szatmár-Beregi Natúrpark létrehozását.

A natúrpark létrehozása a vidékfejlesztés egy formája lehet.

Indokolt azonban annak a felfogásnak az érvényesítése, hogy a tájvédelem, tájfenntartás és természetmegõrzés vonatkozásában, mûvelt és ápolt kulturtájak megõrzéséhez, a lakosság bevonásával lehet eljutni, nem lehet ellehetetleníteni a gazdálkodók mûködését. Azokét a gazdálkodókét, akik, és elõdeik évszázados munkája megõrizte a táj természeti értékeit napjainkig.

 A Natúrpark mûködése során összhangot kell teremteni a gazdasági tevékenység és a természetvédelem között, hiszen a natúrpark területe a helyi lakosok élettere, kiemelkedõ adottságai miatt ugyanakkor alkalmas pihenésre, szabadidõ eltöltésre, kikapcsolódásra és a terület természeti és történelmi-kulturális értékeinek megismertetésére.

Bízok benne, hogy a Szatmár-Beregi Natúrpark A fenntartható fejlõdés elvére építõ komplex területfejlesztést valósít majd meg, hiszen léte is a települések és egyéb térségi szereplõk, együttmûködésébõl fakad.

 A Szatmár-Beregi Natúrpark egységes kultúrtáj, egységes arculattal jelentõs természeti értékekkel rendelkezik.
Mi itt élõk nagyon szeretjük ezt a tájat és az itt élõ embereket, hogy milyenek is vagyunk Ady Endre fogalmazta meg legszebben Móricz Zsigmond Hét Krajcárjáról szóló írásában.

Engedjék meg, hogy zárógondolatként ebbõl az írásból olvassak fel részleteket.

Mert errefelé prédikáltak valamikor Méliusz Juhászék, bölcs világ ez, legmagyarabb világa a világnak. Itt az emberek nem hazudnak akarattal, ha keserû szájuk köpnek, ha viszket a tenyerük ütnek.
Hiszen itt vannak, akik a Kalvin istenébõl bölcs, külön, magyar Istent csináltak, errefelé nem koronáz Ugocsa, ezen a tájon verõdött össze Esze Tamás kuruc hada. Ez itt a magyar föld, az elsõ foglalóké, magyar, tehát véres, szomorú, fáradt, sivár, de harcos, de szép, de elpusztíthatatlan.

Ilyen a mi fajtánk. Hogy micsoda fajta? Hajdú-szélen, Szabolcsban, Bihar-szélen, Beregben, Szatmárban, Ugocsa-szélen, Szilágy-szélen él. Itt nemesítettek egész falvakat egy jókedvû pillanatukban felséges uraink vagy nagyságos fejedelmeink. Bocskor mellé itt kötötték a legtöbb nemesi kardot s a kis urak itt békültek bele a legnehezebben, hogy nagyurak is vannak.

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket

 
 

Hírek

 2010.12.11.

Visszakaptuk a vasútközlekedést

Egy évet kellett várni. A Somodi Mária-féle Közlekedési Klub szervezésében 2009. december 12-én tartottunk vonalbúcsuztató megmozdulást. Akkor úgy tûnt, hogy bármennyire is ésszerûtlen a döntés, a vasútunkat halálra ítélték. Hiába a tradíciók, hiába az igény, a rációt suttba dobva - tisztán pénzügyi szempontok alapján - a fõvárosban döntöttek a mi közlekedésünkrõl. S bár ígérte az akkor ellenzéki, azóta kormánypárt, hogy amennyiben õk irányítják az országot, abban az esetben visszaállítják a közlekedés bevált rendjét, valljuk be: hittük is meg nem is. Idén december 11-én aztán megtörtént. A területért felelõs államtitkár, Fónagy János részvételével megtartott ünnepség keretében visszakaptuk a vasútközlekedést
 
2010.11.26.

 Kölcsey Ferenc Általános Iskola akadálymentesített feljárójának átadása

2010. november 26-án a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsõde intézményében  akadály mentesítési feljáró átadására került sor
 

 
 
2010.09.29.

Újraindul a vasút
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Minisztérium döntése alapján a 113-as számú, Fehérgyarmat – Zajta vasúti vonalszakaszon a személyszállítás a decemberi menetrendváltást követõen újraindul. 
 
2010.09.24.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületének tetõ szigetelése befejezõdött

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola épület tetõszigetelésének állapota rendkívül leromlott a szélsõséges hideg, illetve meleg idõjárások váltakozása következtében. A folyamatos beázások jelentek meg az emelet több tantermében és a földszinti ebédlõ helyiségében. Az Önkormányzat egyetemleges biztosítása a tantermek festésének kijavítását finanszírozza, viszont a tetõ kijavítását nem. 

 2010.09.14.

Tájékoztatás térfigyelõ kamerák elhelyezésérõl

Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete térfigyelõ kamerákat helyeztet el a város belterületének különbözõ pontjain a közterület rendjének megóvása érdekében (Városfejlesztés, Környezetvédelmi és Mûszaki Bizottság 80/2010. (IX.01.) VFB határozata alapján):

1. Sétáló utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget - Városi Galéria épülete

2. Kertváros utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – Kis ÁBC

3. Sport utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – ÁFÉSZ Italdiszkont

4. Körforgalmi csomópont, Kossuth tér, Petõfi utca

 

YouTube videók

 

Ajánlott oldalak


 
 


 
 
 
  

2007.

Ajánlott böngésző: Firefox