MENÜ
Kezdõlap
Önéletrajz
Képgaléria
LINKAJÁNLÓ
Magyar oldalak
Külföldi oldalak
Történelmi oldalak
MEGHÍVÓK
Testületi ülés
Kistérségi Társulás
Képgaléria ajánló
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Választás 2010
 
Választási eredmények

 Választással kapcsolatos hírek
 

Önkormányzati választások
Rejtõzködõ Magyarország
Cikekk a Magyar Nemzetben,
választókerületem településeirõl,
Ludwig Emil tollából:

Túrricse

Szamosbecs

Gyügye

Gacsály

Csenger

Szamosújlak

Szamostatárfalva

Jánkmajtis

Túristvándi

Nagyszekeres

Kisszekeres

Csengersima

VámosorosziFehérgyarmati oldalak
 

 
 
Sólyom: Nemzeti imádságunk romolhatatlan

2010.01.17.

A Magyar Kultúra Napját ünnepelték Szatmárcsekén. „Haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog” – idézte Kölcsey Parainesisét Sólyom László köztársasági elnök vasárnap, a Himnus születésnapja tiszteletére rendezett ökumenikus istentiszteleten. Bölcskei Gusztáv püspök, a református zsinat lelkészi elnöke a magyar kultúra melletti tanúságtételre hívott fel, Kocsis Fülöp görög katolikus püspök pedig a mûvészek felelõsségére figyelmeztetett.

 

Vasárnap zsúfolásig telt a szatmárcsekei református templom: a különféle felekezetekhez tartozó hívek a Magyar Kultúra Napja közeledtével nemzeti imádságunk, a Himnusz elõtt tisztelegtek. A köztársasági elnök a Himnusz „érvényességérõl” és „korszerûségérõl” folyó vitákra célozva leszögezte: nemzeti imádságunk romolhatatlan, nem lehet vele visszaélni, és nem lehet leváltani, nem helyettesíthetõ semmilyen más költeménnyel vagy zenemûvel. Alkalmas arra, hogy mindenkit befogadjon és egyesítsen. Bensõséges kapcsolatban áll az Alkotmánnyal, nemcsak a legszebb magyar nyelven szóló mûalkotás, de szimbólum, a magyar szuverenitás egyik kifejezõje is.

 

 Sólyom László hangsúlyozta, a kulturális értelemben vett magyar nemzet alapja a magyar nyelv – Kölcseyvel szólva: „haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog”, ahol is a nyelv az elsõ. Nyomatékosította, elnöksége fõ törekvése, hogy Európában megismertesse és elfogadtassa a határoktól és állampolgárságtól független kulturális nemzet fogalmát. Emlékeztetett, a Himnusz annak idején ugyanúgy a modern Magyarország megteremtésének része volt, ugyanaz a korszellem hívta életre, mint nemzeti intézményeinket: a Magyar Tudományos Akadémiát, a Nemzeti Színházat vagy a Nemzeti Könyvtárat. A magyar kultúráról szólva úgy fogalmazott: nagy öröm, hogy jelen van a nagyvilágban, ugyanakkor egységet alkotva él a Kárpát-medencében. Rávilágított: a kultúra fogalma igen tágas – a politikának, a hétköznap életnek, a mûszaki tevékenységeknek egyaránt van kultúrájuk, a kulturális javak létrehozása maga is kultúra, vagy éppen maga a kultúra. Fontosnak nevezte, hogy egy-egy táj kulturális értékei a természeti értékekkel együtt fennmaradjanak. E célt szolgálja a Szamár-beregi Natúrpark is, amit az országban ötödik ilyen szervezõdésként a köztársasági elnök jelenlétében hívtak életre Fehérgyarmaton.

 

 

 

 A képek a szerzõ felvételei

 

Bölcskei Gusztáv igehirdetésében arra emlékeztetett, az embernek nem tiszte sem vádolni, sem ítélkezni, tiszte viszont tanúnak lenni, és tanúságot tenni a helyes, a jó, a szép, a hitben születõ közösségi-nemzeti kultúra mellett. Kocsis Fülöp a mai kor fájó ellentmondásaként említette, hogy miközben a mûvészek nem találják a közönséget, a közönség éhezik a mûvészetre. Ennek okát abban látta, hogy míg a mai mûvész csak önmagáról akar érvényeset mondani, addig az egyszerû ember a szépet, a tisztát keresi, ami a fogyasztói társadalom sivárságával szemben a teremtett világról képes szépet és igazat mondani. Jankovich Marcell visszautalva Sólyom László szavaira, a magyar nyelv kultúramegtartó szerepét és erejét tartotta fontosnak kiemelni.

Szatmárcseke kiemelt helyet foglal el a magyar kultúra történetében: birtokaira visszavonulva ebben a faluban írta a meg 1823. január 22-én Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunkat. Az eseményre a Hymnus születésnapjához legközelebb esõ, de azt megelõzõ januári vasárnapon emlékezik immár 15 éve a Kölcsey Társaság. A társaság emlékplakettjének átadására is hagyományosan ekkor kerül sor: idén a díjat Jankovich Marcell vehette át.

 

 Szerzõ: Dombi Margit

 Forrás: mno.hu

 

 

 
 

Hírek

 2010.12.11.

Visszakaptuk a vasútközlekedést

Egy évet kellett várni. A Somodi Mária-féle Közlekedési Klub szervezésében 2009. december 12-én tartottunk vonalbúcsuztató megmozdulást. Akkor úgy tûnt, hogy bármennyire is ésszerûtlen a döntés, a vasútunkat halálra ítélték. Hiába a tradíciók, hiába az igény, a rációt suttba dobva - tisztán pénzügyi szempontok alapján - a fõvárosban döntöttek a mi közlekedésünkrõl. S bár ígérte az akkor ellenzéki, azóta kormánypárt, hogy amennyiben õk irányítják az országot, abban az esetben visszaállítják a közlekedés bevált rendjét, valljuk be: hittük is meg nem is. Idén december 11-én aztán megtörtént. A területért felelõs államtitkár, Fónagy János részvételével megtartott ünnepség keretében visszakaptuk a vasútközlekedést
 
2010.11.26.

 Kölcsey Ferenc Általános Iskola akadálymentesített feljárójának átadása

2010. november 26-án a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsõde intézményében  akadály mentesítési feljáró átadására került sor
 

 
 
2010.09.29.

Újraindul a vasút
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Minisztérium döntése alapján a 113-as számú, Fehérgyarmat – Zajta vasúti vonalszakaszon a személyszállítás a decemberi menetrendváltást követõen újraindul. 
 
2010.09.24.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületének tetõ szigetelése befejezõdött

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola épület tetõszigetelésének állapota rendkívül leromlott a szélsõséges hideg, illetve meleg idõjárások váltakozása következtében. A folyamatos beázások jelentek meg az emelet több tantermében és a földszinti ebédlõ helyiségében. Az Önkormányzat egyetemleges biztosítása a tantermek festésének kijavítását finanszírozza, viszont a tetõ kijavítását nem. 

 2010.09.14.

Tájékoztatás térfigyelõ kamerák elhelyezésérõl

Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete térfigyelõ kamerákat helyeztet el a város belterületének különbözõ pontjain a közterület rendjének megóvása érdekében (Városfejlesztés, Környezetvédelmi és Mûszaki Bizottság 80/2010. (IX.01.) VFB határozata alapján):

1. Sétáló utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget - Városi Galéria épülete

2. Kertváros utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – Kis ÁBC

3. Sport utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – ÁFÉSZ Italdiszkont

4. Körforgalmi csomópont, Kossuth tér, Petõfi utca

 

YouTube videók

 

Ajánlott oldalak


 
 


 
 
 
  

2007.

Ajánlott böngésző: Firefox