MENÜ
Kezdõlap
Önéletrajz
Képgaléria
LINKAJÁNLÓ
Magyar oldalak
Külföldi oldalak
Történelmi oldalak
MEGHÍVÓK
Testületi ülés
Kistérségi Társulás
Képgaléria ajánló
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Választás 2010
 
Választási eredmények

 Választással kapcsolatos hírek
 

Önkormányzati választások
Rejtõzködõ Magyarország
Cikekk a Magyar Nemzetben,
választókerületem településeirõl,
Ludwig Emil tollából:

Túrricse

Szamosbecs

Gyügye

Gacsály

Csenger

Szamosújlak

Szamostatárfalva

Jánkmajtis

Túristvándi

Nagyszekeres

Kisszekeres

Csengersima

VámosorosziFehérgyarmati oldalak
 

 
 
Szatmári honvédek a 48/49-es szabadságharcban

2010.01.26.

 A nagyszámú érdeklõdõ közönség nagy örömére Szabó József János fehérgyarmati származású hadtörténész, nyugállományú alezredes, egyetemi docens a hadtudomány kandidátusa tartott nagysikerû elõadást a Mûvelõdési Ház Pódium termében Fehérgyarmaton 2010 január 26-án.

 A történészt a város nevében Dr. Tilki Attila polgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy városvezetõként és történelem szakos tanárként is rendkívül büszke, hogy az Árpád-vonal egyik legismertebb tudományos kutatója fehérgyarmati.
Középiskoláit az egykori Zalka Gimnáziumban végezte. Szabó József János itthoni és nemzetközi viszonylatban is elismert kutatója a Keleti-Kárpátokban, Kárpátalján, Észak Erdély területén és a Felvidéken a magyar csapatok által folytatott hadmûveleteknek,és  erõdítési rendszereknek az elsõ és második világháború alatt, valamint a magyarországi sorozású alakulatok harcainak tapasztalatait az elsõ, és második  világháborúban.
Városunk szülötte elõadása elõtt megköszönte azt, hogy végre Fehérgyarmat is megtalálta õt, hiszen Magyarország és Európa jelentõs városai után szülõvárosában is tarthat elõadást.
Városunk szülötte elõadásával hiányt pótolt, a hallgatóság történelmi ismereteiben, hiszen számunkra kevésbé ismert Szatmár vármegye, azon belül a Felsõ-Tisza vidék / Tisza-hát, Szamosköz, Erdõhát / szerepe a 1848/49-es szabadságharcban.
A rendkívül szuggesztív elõadás során újabb ismeretekkel gazdagodhattunk, a forradalom megyei elõzményeirõl a korabeli katonaállításról, a nemzetõrség felalításáról, a Szatmár vármegyei honvédzászlóaljak megszervezésérõl, megismerhettük a korabeli harcmodort, tájékozódhattunk a korabeli harcászati ismeretekbõl. A látványos diaképek segítségével nyomon követhettük a szatmári honvédek harcait, a Dél-vidéki harcoktól, a Tavaszi hadjáraton át a Buda visszafoglalásáig. Megismerhettük, hogy szûkebb és tágabb Pátriánk-nemzetünk sorsfordító pillanataiban, a történelem viharában mindig hõsiesen kiállt a hazáért, a nemzet sorsának jobbrafordulásáért.
Dr.Tilki Attila polgármester úr, a maga és a résztvevõk nevében, méltató szavakkal köszönte meg az érdekfeszítõ elõadást, és reményét fejezte ki, hogy ez az elõadás egy új kezdet városunk, és térségünk tudományos életében.
Reméljük, újra közöttünk lehet városunk neves szülötte, és gyarapíthatja történelmi ismereteinket.

 

   
 

 

 

 
 

Hírek

 2010.12.11.

Visszakaptuk a vasútközlekedést

Egy évet kellett várni. A Somodi Mária-féle Közlekedési Klub szervezésében 2009. december 12-én tartottunk vonalbúcsuztató megmozdulást. Akkor úgy tûnt, hogy bármennyire is ésszerûtlen a döntés, a vasútunkat halálra ítélték. Hiába a tradíciók, hiába az igény, a rációt suttba dobva - tisztán pénzügyi szempontok alapján - a fõvárosban döntöttek a mi közlekedésünkrõl. S bár ígérte az akkor ellenzéki, azóta kormánypárt, hogy amennyiben õk irányítják az országot, abban az esetben visszaállítják a közlekedés bevált rendjét, valljuk be: hittük is meg nem is. Idén december 11-én aztán megtörtént. A területért felelõs államtitkár, Fónagy János részvételével megtartott ünnepség keretében visszakaptuk a vasútközlekedést
 
2010.11.26.

 Kölcsey Ferenc Általános Iskola akadálymentesített feljárójának átadása

2010. november 26-án a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsõde intézményében  akadály mentesítési feljáró átadására került sor
 

 
 
2010.09.29.

Újraindul a vasút
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Minisztérium döntése alapján a 113-as számú, Fehérgyarmat – Zajta vasúti vonalszakaszon a személyszállítás a decemberi menetrendváltást követõen újraindul. 
 
2010.09.24.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületének tetõ szigetelése befejezõdött

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola épület tetõszigetelésének állapota rendkívül leromlott a szélsõséges hideg, illetve meleg idõjárások váltakozása következtében. A folyamatos beázások jelentek meg az emelet több tantermében és a földszinti ebédlõ helyiségében. Az Önkormányzat egyetemleges biztosítása a tantermek festésének kijavítását finanszírozza, viszont a tetõ kijavítását nem. 

 2010.09.14.

Tájékoztatás térfigyelõ kamerák elhelyezésérõl

Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete térfigyelõ kamerákat helyeztet el a város belterületének különbözõ pontjain a közterület rendjének megóvása érdekében (Városfejlesztés, Környezetvédelmi és Mûszaki Bizottság 80/2010. (IX.01.) VFB határozata alapján):

1. Sétáló utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget - Városi Galéria épülete

2. Kertváros utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – Kis ÁBC

3. Sport utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – ÁFÉSZ Italdiszkont

4. Körforgalmi csomópont, Kossuth tér, Petõfi utca

 

YouTube videók

 

Ajánlott oldalak


 
 


 
 
 
  

2007.

Ajánlott böngésző: Firefox