MENÜ
Kezdõlap
Önéletrajz
Képgaléria
LINKAJÁNLÓ
Magyar oldalak
Külföldi oldalak
Történelmi oldalak
MEGHÍVÓK
Testületi ülés
Kistérségi Társulás
Képgaléria ajánló
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Választás 2010
 
Választási eredmények

 Választással kapcsolatos hírek
 

Önkormányzati választások
Rejtõzködõ Magyarország
Cikekk a Magyar Nemzetben,
választókerületem településeirõl,
Ludwig Emil tollából:

Túrricse

Szamosbecs

Gyügye

Gacsály

Csenger

Szamosújlak

Szamostatárfalva

Jánkmajtis

Túristvándi

Nagyszekeres

Kisszekeres

Csengersima

VámosorosziFehérgyarmati oldalak
 

 
 
Emlékünnepség a Bajnok-on és Tiszaújlakon

2010.07.18.

 Az ünnep aktualitását a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc elsõ gyõztes csatája adta. A Tiszaújlak és Tiszabecs közötti tiszai fahíd, jelentõs stratégiai helyet képviselt, melyet jól felszerelt császári ezred védett. Az 1703. július 14-én lezajlott ütközetben Rákóczi kurucai fortéllyal és teljes önfeláldozással támadták meg, és gyõzték le a császár csapatát. Ez volt a szabadságharc elsõ katonai sikere, mely után megkezdõdött a kurucok gyõzedelmes menetelése, és hamarosan az ország jelentõs része.


A szóbeszéd így hangzik:

A kurucok Tiszabecshez értek. Az ellenség a másik parton táborozott. Egy Fekete Ferenc nevû kuruc vállalkozott arra, hogy átaljön Becsre (Tiszabecsre) és kikémleli, hogy táboroznak a labancok.Így is történt. Majd visszatért a csapathoz, és ahol most a Tisza-híd van, a folyónak azon részén átúsztak egyenként. Hogy ruhájuk vizes ne legyen, levetették és batyuba kötve a fejükön hozták át. Hogy zajt ne csapjanak, lovaikat is a túlsó parton hagyták. Fekete vezetésével óvatosan körülzárták a Tiszabecs határában táborozó és alvó labancokat. Amikor a kurucok mind átkeltek, valamelyik labanc õrszem jelzést adott, hogy valaki járkál. A kuruc vezér támadásra adta ki a jelszót, és a katonák csak úgy, ruha nélkül támadták meg a labancokat. Mikor az álmából felriasztott labanc katonák meglátták a sok ruhanélküli embert, teljesen megzavarodtak. Hiába volt csak maroknyi a kuruc csapat, a labancok meg sokan a Bajnok dûlõben mégis fényes gyõzelmet arattak. Azóta  nevezik a dûlõt Bajnoknak.
A másik monda így szól. Átkeltek a Tiszán, Rákóczi és a kurucok. A szájukban fogták a kardot, úgy úsztak. Rákóczi kiejtette a kardot a szájából, beleejtette a folyóba. A turul madár meglátta és a csõrével kivette és elvitte gazdájának. Ennek az emlékére állították fel az emlékmûvet Tiszaújlaknál. Azt ábrázolta, a mostani is azt ábrázolja, amint a turulmadár a szájában tartja a kardot
A 2010. július 17-én szombaton megtartott emlékünnepségen Lõrincz Gusztáv Tiszabecs polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd gépkocsival elindultak a megemlékezõk a Bajnokra, az 1703-as gyõztes csata helyszínére, ahol rövid ünnepi beszédekben ismerhették meg a csata történelmi hátterét.
Az anyanyelven tanulás és hitélet alapvetõ emberi jog, ezért legyen világos mindenkinek, hogy nem fogjuk hagyni sem a templomot, sem az iskolát. Errõl Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszélt a kárpátaljai Tiszaújlakon rendezett ¬ünnepségen.

 

 „Ahhoz, hogy a magyar nemzet összetartása tovább erõsödjön, elenged¬hetetlen a Magyarország iránti bizalom visszaszerzése” – mondta ün¬nepi beszédében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Rákóczi-szabad¬ságharc elsõ gyõztes csatájának hely¬színén, a Tiszaújlak–Tiszabecs határ¬átkelõhely melletti turulmadaras emlékmûnél. A keresz¬tény¬demokrata politikus ennek kapcsán megköszönte a kárpátaljai magyarságnak, hogy akkor is hûséges volt a magyar nemzethez, amikor Magyarország vezetése nem volt „méltó” erre a bizalomra. A kormány terveivel kapcsolatban Semjén kifejtette: az állami támogatásoknak a jövõben el kell érniük a magyar közösség minden tagjához. „Nem engedhetjük meg, hogy öncélú elitek vagy oligarc hák telepedjenek rá a közpénzekre” – hangoztatta.

 

A kettõs állampolgárságról szóló törvény elfogadásáról szólva a magyar miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: „Botrány, hogy a Kárpát-medencében élõ románoknak van román állampolgárságuk, az itt élõ szlovákoknak van szlovák állampolgárságuk, a szerbeknek, horvátoknak van szerb és horvát állampolgárságuk, s csak az õshonos, az itt valamikor az államot megalapító magyaroknak nem lehetett állampolgárságuk. Nem véletlen, hogy elsõ kötelezettségünk az, amit meg is cselekedtünk, hogy minden magyar számára, bárhol éljen a világban, lehetõvé tesszük a magyar állampolgárság megszerzését” – fogalmazott. Semjén Zsolt újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem látja problematikusnak az ukrán törvények által el nem ismert kettõs állampolgárság kérdését a kárpátaljai magyarok estében, mert a Kárpátalján élõ románoknak és szlovákoknak van román és szlovák állampolgárságuk, a Kelet- és Dél-Ukrajnában élõ oroszok tömegeinek is van orosz állampolgárságuk, így nem gondolja, hogy a magyar állampolgárság bármilyen tekintetben veszélyt jelentene Ukrajnának. „Mi csupán azt kérjük, hogy ami a környezõ országokban természetes, és ami egyébként Ukrajnában gyakorlat, az az itt élõ magyarság esetében is megvalósuljon” – emlékeztetett, hozzátéve, hogy a magyar kormány jó kapcsolatokat ápol a Mikola Azarov vezette ukrán kormányzattal és az államfõt is adó Régiók Pártjával, amely támogatja az ukrajnai kisebbségek anyanyelvi oktatását.


Dr. Tilki Attila Fehérgyarmat polgármestere, a térség országgyûlési képviselõje ünnepi beszédét a legendás Tiszaújlaki Sóház elõtt tartotta.
Fontos történelmi nevezetesség a Sóház falán elhelyezett Esze Tamás emléktábla, melyen a következõ feliratot helyezték el: „Ebben az épületben sóház volt, melyet 1703. május 24-én 7 órakor reggel 2 gyalogos csapattal és 40 lovassal ESZE TAMÁS kuruc vezér megtámadott. A 14 muskétásból és egy hadnagyból álló õrségbõl négyet levágtak, a többi közéjük esküdött”.


Dr. Tilki Attila beszédében kiemelte, hogy Rákóczi kivételes volt abban, hogy a népek összefogását valósította meg, egy emberként álltak zászlaja alá magyarok, ukránok, ruszinok, románok, lengyelek, németek, székelyek és tótok. Megemlékezett az 1706. év kora tavaszán íródott Mustrakönyvben szereplõ Tiszaháti települések kuruc katonáiról.

 

 
 

Hírek

 2010.12.11.

Visszakaptuk a vasútközlekedést

Egy évet kellett várni. A Somodi Mária-féle Közlekedési Klub szervezésében 2009. december 12-én tartottunk vonalbúcsuztató megmozdulást. Akkor úgy tûnt, hogy bármennyire is ésszerûtlen a döntés, a vasútunkat halálra ítélték. Hiába a tradíciók, hiába az igény, a rációt suttba dobva - tisztán pénzügyi szempontok alapján - a fõvárosban döntöttek a mi közlekedésünkrõl. S bár ígérte az akkor ellenzéki, azóta kormánypárt, hogy amennyiben õk irányítják az országot, abban az esetben visszaállítják a közlekedés bevált rendjét, valljuk be: hittük is meg nem is. Idén december 11-én aztán megtörtént. A területért felelõs államtitkár, Fónagy János részvételével megtartott ünnepség keretében visszakaptuk a vasútközlekedést
 
2010.11.26.

 Kölcsey Ferenc Általános Iskola akadálymentesített feljárójának átadása

2010. november 26-án a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsõde intézményében  akadály mentesítési feljáró átadására került sor
 

 
 
2010.09.29.

Újraindul a vasút
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Minisztérium döntése alapján a 113-as számú, Fehérgyarmat – Zajta vasúti vonalszakaszon a személyszállítás a decemberi menetrendváltást követõen újraindul. 
 
2010.09.24.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületének tetõ szigetelése befejezõdött

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola épület tetõszigetelésének állapota rendkívül leromlott a szélsõséges hideg, illetve meleg idõjárások váltakozása következtében. A folyamatos beázások jelentek meg az emelet több tantermében és a földszinti ebédlõ helyiségében. Az Önkormányzat egyetemleges biztosítása a tantermek festésének kijavítását finanszírozza, viszont a tetõ kijavítását nem. 

 2010.09.14.

Tájékoztatás térfigyelõ kamerák elhelyezésérõl

Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete térfigyelõ kamerákat helyeztet el a város belterületének különbözõ pontjain a közterület rendjének megóvása érdekében (Városfejlesztés, Környezetvédelmi és Mûszaki Bizottság 80/2010. (IX.01.) VFB határozata alapján):

1. Sétáló utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget - Városi Galéria épülete

2. Kertváros utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – Kis ÁBC

3. Sport utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – ÁFÉSZ Italdiszkont

4. Körforgalmi csomópont, Kossuth tér, Petõfi utca

 

YouTube videók

 

Ajánlott oldalak


 
 


 
 
 
  

2007.

Ajánlott böngésző: Firefox