MENÜ
Kezdõlap
Önéletrajz
Képgaléria
LINKAJÁNLÓ
Magyar oldalak
Külföldi oldalak
Történelmi oldalak
MEGHÍVÓK
Testületi ülés
Kistérségi Társulás
Képgaléria ajánló
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Választás 2010
 
Választási eredmények

 Választással kapcsolatos hírek
 

Önkormányzati választások
Rejtõzködõ Magyarország
Cikekk a Magyar Nemzetben,
választókerületem településeirõl,
Ludwig Emil tollából:

Túrricse

Szamosbecs

Gyügye

Gacsály

Csenger

Szamosújlak

Szamostatárfalva

Jánkmajtis

Túristvándi

Nagyszekeres

Kisszekeres

Csengersima

VámosorosziFehérgyarmati oldalak
 

 
 
Csapadékvíz elvezetési munkálatok a szélsõséges esõs idõjárásra felkészülve
2010.09.16.

Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szélsõséges esõs idõjárásokat figyelembe véve folyamatosan ellenõriztette a város közigazgatási területén futó árkok, átereszek és zárt csapadékvíz csatornák állapotát.
A felmérés megállapította, hogy a legnagyobb probléma, az Arany János, Bercsényi, Árpád utcák csapadékvíz elvezetõ rendszerében található. Elsõdlegesen a Közterület-felügyelet az utcák azon lakóit szólította fel a háza elõtti csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítására, ahol az esõzések után az áteresz, illetve a háza elõtti árok felduzzasztotta, meglassította, meggátolta a víz elfolyását. Miután kiderült, hogy a lakók az általuk nagymértékben elhanyagolt vízelvezetõ rendszert már saját erejükbõl nem tudják helyreállítani, a feliszapolódást nem tudják megszüntetni, beavatkozott az önkormányzat. Az árkok kotrásával, az átereszek dugulásának megszüntetésével, ill. ahol más megoldás nem volt, a többi lakó biztonsága érdekében az átereszek átvágásával megszüntette az akut veszély


Az idõszakonként megismétlõdõ, félóra alatt, átlagosan amúgy egy hét alatt lezúduló csapadékmennyiség további problémákra hívta fel a figyelmet. A Dózsa György, Gábor Áron utcákat összekötõ zárt csapadékcsatorna állapota a gyors lefolyást meggátolta, nagyobb esõzések idején az árkok járdával való vízszínelését eredményezte. Mivel ez a csapadékcsatorna kezelõje, karbantartója a Szenkementi Vízgazdálkodási Társulat, amelynek az önkormányzatunk tagja, minden évben tagdíjfizetõje, nyomatékosan felszólította a társulat üzemeltetõjét a feliszapolódás megszüntetésére, melyet rövid idõn belül elvégeztek. Késõbbiekben kiderül a lefolyási gondokat ez a mûvelet csak részben szüntette csak meg, ezért ismét ellenõrizni kellett az utcákhoz tartozó vízelvezetõ rendszert. A Dózsa György utcának egyes szakaszain ugyanazokat a munkákat kellett elvégezni, amelyeket az Arany János utcán is elvégeztetett az önkormányzat.

A legutóbbi esõzések az Ady Endre utcai átereszek hibáit mutatták meg, találtak olyan átereszeket, ahol gyûrûk nem voltak elhelyezve az áteresz alatt, csak a szivárgást elõsegítõ mészköveket építettek be a gépjármûvek bejárása érdekében. Ez a megoldás már a szélsõséges csapadékmennyiség elvezetésére egyáltalán nem alkalmas, ezért ezen átereszek felbontásra kerültek.
A lakók jelzése alapján ellenõrzésre került a Kazinczy utca, Béke utca és a Kodály köz csapadékvíz elvezetõ rendszere. Kisebb mértékben feliszapolódás volt látható, a lakók érdekében az önkormányzat ezeken a területeken is a lakók feladatát átvállalva, megtisztítatta az árkokat, átereszeket.

Kisebb gondok az Akácfa és Szolnoki utcákon alakultak még ki, melyeket az önkormányzat, hol átereszbontással, hol az árkok mélyítésével oldott meg.

A Benczúr utcán egy lakóház esetében alakult ki rendkívüli probléma, a családi ház melléképületébe befolyt a csapadékvíz. Az önkormányzat az egyedi eset megismétlõdésének elkerülése érdekében a Benczúr utcához és az Kertváros utcának Akácfa utcát és Benczúr utcát összekötõ szakaszához tartozó árkokat és átereszeket megtisztítatta. Az árkok kismértékû feliszapolódása mellett a legnagyobb probléma abból adódott, hogy a környezõ utcák lakói egy kivételével ingatlanaik területét nagymértékben feltöltötték, valamint házaik elõtti található gépjármûbehajtóik szintjét megemelték, aszfalt, beton, ill. térkõ burkolattal látták el. Ezzel a szabályok szerint elõsegítették az ingatlanaikról a csapadékvíz gyors lefolyását az árkokba. Mivel ennek az ingatlannak volt a legalacsonyabban a terepszintje, ezért az árkok telítõdésekor a csapadékvíz nem csak lefolyás irányába, hanem szétterülve a legalacsonyabb pontot megkeresve a lakás udvara irányába is elkezdett folyni. Az önkormányzat a kötelezõ feladatát ellátva biztosította a csapadékvíz lefolyásának lehetõségét a területrõl. A hivatal a lakó figyelmét arra hívta fel, hogy ezek után csak egy féle képen tud elõre felkészülni a várható extrém esõzésekre, ha legalább az átereszének, gépjármûbehajtójának szintjét megemeli, ezzel meggátolhatja a víz visszafolyását, valamint ha az udvarának az szintjét is feltöltéssel megnöveli.

A rendkívüli esõzések éjszakáin az akut helyzet megszüntetésében a város lakóit a Fehérgyarmati Önkéntes Tûzoltó Egyesület áldozatos munkájával segítette, folyamatos szivattyúzással akadályozta, meg, hogy lakosság vagyontárgyaiban kár keletkezhessen. Az utólagos kárelhárítási munkálatokat a közterületen a „Tömöttvár 2007” Nonprofit Közhasznú Kft. végezete.
 
 

Hírek

 2010.12.11.

Visszakaptuk a vasútközlekedést

Egy évet kellett várni. A Somodi Mária-féle Közlekedési Klub szervezésében 2009. december 12-én tartottunk vonalbúcsuztató megmozdulást. Akkor úgy tûnt, hogy bármennyire is ésszerûtlen a döntés, a vasútunkat halálra ítélték. Hiába a tradíciók, hiába az igény, a rációt suttba dobva - tisztán pénzügyi szempontok alapján - a fõvárosban döntöttek a mi közlekedésünkrõl. S bár ígérte az akkor ellenzéki, azóta kormánypárt, hogy amennyiben õk irányítják az országot, abban az esetben visszaállítják a közlekedés bevált rendjét, valljuk be: hittük is meg nem is. Idén december 11-én aztán megtörtént. A területért felelõs államtitkár, Fónagy János részvételével megtartott ünnepség keretében visszakaptuk a vasútközlekedést
 
2010.11.26.

 Kölcsey Ferenc Általános Iskola akadálymentesített feljárójának átadása

2010. november 26-án a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsõde intézményében  akadály mentesítési feljáró átadására került sor
 

 
 
2010.09.29.

Újraindul a vasút
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Minisztérium döntése alapján a 113-as számú, Fehérgyarmat – Zajta vasúti vonalszakaszon a személyszállítás a decemberi menetrendváltást követõen újraindul. 
 
2010.09.24.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületének tetõ szigetelése befejezõdött

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola épület tetõszigetelésének állapota rendkívül leromlott a szélsõséges hideg, illetve meleg idõjárások váltakozása következtében. A folyamatos beázások jelentek meg az emelet több tantermében és a földszinti ebédlõ helyiségében. Az Önkormányzat egyetemleges biztosítása a tantermek festésének kijavítását finanszírozza, viszont a tetõ kijavítását nem. 

 2010.09.14.

Tájékoztatás térfigyelõ kamerák elhelyezésérõl

Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete térfigyelõ kamerákat helyeztet el a város belterületének különbözõ pontjain a közterület rendjének megóvása érdekében (Városfejlesztés, Környezetvédelmi és Mûszaki Bizottság 80/2010. (IX.01.) VFB határozata alapján):

1. Sétáló utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget - Városi Galéria épülete

2. Kertváros utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – Kis ÁBC

3. Sport utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – ÁFÉSZ Italdiszkont

4. Körforgalmi csomópont, Kossuth tér, Petõfi utca

 

YouTube videók

 

Ajánlott oldalak


 
 


 
 
 
  

2007.

Ajánlott böngésző: Firefox