MENÜ
Kezdõlap
Önéletrajz
Képgaléria
LINKAJÁNLÓ
Magyar oldalak
Külföldi oldalak
Történelmi oldalak
MEGHÍVÓK
Testületi ülés
Kistérségi Társulás
Képgaléria ajánló
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Választás 2010
 
Választási eredmények

 Választással kapcsolatos hírek
 

Önkormányzati választások
Rejtõzködõ Magyarország
Cikekk a Magyar Nemzetben,
választókerületem településeirõl,
Ludwig Emil tollából:

Túrricse

Szamosbecs

Gyügye

Gacsály

Csenger

Szamosújlak

Szamostatárfalva

Jánkmajtis

Túristvándi

Nagyszekeres

Kisszekeres

Csengersima

VámosorosziFehérgyarmati oldalak
 

 
 
Fejlõdik a kistérség

2007. március 1

Fehérgyarmat – Ülést tartott a napokban a fehérgyarmati központú Felsõ-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa, amelyen az Észak-Alföldi Operatív Program regionális akciótervének 4.2.1 konstrukciójához kapcsolódó projektlistáról döntöttek a jelenlévõk.

Az akcióterv említett, Oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális és közösségi intézményfejlesztés konstrukciója keretében 2,7 milliárd forinthoz jutott a fehérgyarmati kistérség, amelynek az elõírt 7 év alatti felhasználásáról határoztunk – tájékoztatott dr. Tilki Attila, a társulás elnöke és hozzátette: a fontosabb feladatok megjelölésével igyekeztek objektíven elosztani a rendelkezésre álló összeget, s különös figyelmet fordítottak azokra a kistelepülésekre, amelyek önkormányzatainak nincs lehetõségük intézményi fejlesztésre.

Mikrotérségekbe sorolva

A Felsõ-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 49 települését a tavalyi év végétõl 9 mikrotérséget alakítottak ki: a hasonló problémákkal küszködõ falvak, illetve önálló mikrotérségként Fehérgyarmat, egy-egy megválasztott polgármester irányításával dolgozzák ki programjaikat, határozzák meg céljaikat, amelyeket ezt követõen a kistérség ülésein vetnek össze, vitatnak meg. A mikrotérségek vezetõi egyben a kistérségi társulás elnökhelyettesei is.
A 9 mikrotérség központja: Szamossályi, Vámosoroszi, Nábrád, Szatmárcseke, Uszka, Kölcse, Kisszekeres, Tunyogmatolcs, Fehérgyarmat.

A kistérség projektjei keretében megvalósulnak a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztései, s az intézkedés tartalmazza a korszerû egészségügyi rendszer háttérfeltételeinek kialakításához kapcsolódó fejlesztéseket: az orvosi rendelõk rendbetételét és korszerûsítését, valamint preventív jellegû egészségházak kialakítását 10 településen.

Megoldják továbbá a szociális ellátást, a közösségi és rekreációs intézmények infrastrukturális fejlesztéseit, valamint az érintett intézmények közötti együttmûködések fejlesztését.

A települések a lakosság szempontjából fontosnak tartják a kulturális lehetõségek fejlesztését, amelyet több esetben a szolgáltatások fejlesztésének biztosításával is próbálnak kiegészíteni.

Kiemelt programok

Mint dr. Tilki Attila tájékoztatott, az említett, 2014-ig tartó program mellett a 2007-2008-as idõszakban kiemelt projektek megvalósítását tûzték ki célul.

A tervek között 20 projekt szerepel, köztük például a fehérgyarmati városközpont rehabilitációja, a cégénydányádi Kölcsey-Kende kúria felújítása tanösvény kialakításával, a Túr- és a Szamos-rehabilitáció megvalósítása, kistérségi kerékpárút kiépítése, illetve Kömörõ, Szatmárcseke, Túristvándi, Penyige, Nagyar települések bevonásával hagyományõrzõ falu kiépítése.

Sok a feladat, de az én alapelvem az, hogy a többcélú kistérségi társulás csak úgy mûködik jól, ha a települések összefognak és sikerül elválasztani a politikát a fejlesztéstõl – hangsúlyozta dr. Tilki Attila, s kiegészítette: – Figyelembe véve az Észak-Alföldi Régió tervezés meghatározó folyamatait, valamint a II. Nemzeti Fejlesztési Terv célkitûzéseit, a fehérgyarmati kistérségi társulás átfogó célja a földrajzi elhelyezkedésre, illetve a természeti és társadalmi értékekre építõ innovatívan, fenntartható módon és dinamikusan fejlõdõ kistérség megteremtése.

Forrás: Kelet-Magyarország 

 
 

Hírek

 2010.12.11.

Visszakaptuk a vasútközlekedést

Egy évet kellett várni. A Somodi Mária-féle Közlekedési Klub szervezésében 2009. december 12-én tartottunk vonalbúcsuztató megmozdulást. Akkor úgy tûnt, hogy bármennyire is ésszerûtlen a döntés, a vasútunkat halálra ítélték. Hiába a tradíciók, hiába az igény, a rációt suttba dobva - tisztán pénzügyi szempontok alapján - a fõvárosban döntöttek a mi közlekedésünkrõl. S bár ígérte az akkor ellenzéki, azóta kormánypárt, hogy amennyiben õk irányítják az országot, abban az esetben visszaállítják a közlekedés bevált rendjét, valljuk be: hittük is meg nem is. Idén december 11-én aztán megtörtént. A területért felelõs államtitkár, Fónagy János részvételével megtartott ünnepség keretében visszakaptuk a vasútközlekedést
 
2010.11.26.

 Kölcsey Ferenc Általános Iskola akadálymentesített feljárójának átadása

2010. november 26-án a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsõde intézményében  akadály mentesítési feljáró átadására került sor
 

 
 
2010.09.29.

Újraindul a vasút
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Minisztérium döntése alapján a 113-as számú, Fehérgyarmat – Zajta vasúti vonalszakaszon a személyszállítás a decemberi menetrendváltást követõen újraindul. 
 
2010.09.24.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületének tetõ szigetelése befejezõdött

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola épület tetõszigetelésének állapota rendkívül leromlott a szélsõséges hideg, illetve meleg idõjárások váltakozása következtében. A folyamatos beázások jelentek meg az emelet több tantermében és a földszinti ebédlõ helyiségében. Az Önkormányzat egyetemleges biztosítása a tantermek festésének kijavítását finanszírozza, viszont a tetõ kijavítását nem. 

 2010.09.14.

Tájékoztatás térfigyelõ kamerák elhelyezésérõl

Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete térfigyelõ kamerákat helyeztet el a város belterületének különbözõ pontjain a közterület rendjének megóvása érdekében (Városfejlesztés, Környezetvédelmi és Mûszaki Bizottság 80/2010. (IX.01.) VFB határozata alapján):

1. Sétáló utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget - Városi Galéria épülete

2. Kertváros utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – Kis ÁBC

3. Sport utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – ÁFÉSZ Italdiszkont

4. Körforgalmi csomópont, Kossuth tér, Petõfi utca

 

YouTube videók

 

Ajánlott oldalak


 
 


 
 
 
  

2007.

Ajánlott böngésző: Firefox