MENÜ
Kezdõlap
Önéletrajz
Képgaléria
LINKAJÁNLÓ
Magyar oldalak
Külföldi oldalak
Történelmi oldalak
MEGHÍVÓK
Testületi ülés
Kistérségi Társulás
Képgaléria ajánló
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Választás 2010
 
Választási eredmények

 Választással kapcsolatos hírek
 

Önkormányzati választások
Rejtõzködõ Magyarország
Cikekk a Magyar Nemzetben,
választókerületem településeirõl,
Ludwig Emil tollából:

Túrricse

Szamosbecs

Gyügye

Gacsály

Csenger

Szamosújlak

Szamostatárfalva

Jánkmajtis

Túristvándi

Nagyszekeres

Kisszekeres

Csengersima

VámosorosziFehérgyarmati oldalak
 

 
 
Fidesz sajtótájékoztató
2008.03.28.

Fidesz sajtótájékoztató: Bohóckodás volt a Jüttner-jelentés

Nyíregyháza -A Fidesz megyei vezetése szerint Rodolfo könyvének címére - „Figyeljétek a kezemet, mert csalok„ – hajadzik az SZDSZ Tisztújító Küldöttgyûlésén és az azzal kapcsolatban legutóbb történt esemény-sorozat.

A vizsgáló szerepkörbõl vizsgálttá minõsült az SZDSZ megyei elnöke, Jüttner Csaba, aki a napvilágra került körülmények szerint Felbermann Endrével és Kiss Gyulával együtt alkotta azt a vizsgáló bizottságot, amelynek feladata volt feltárni a szabaddemokrata országos elnökválasztáson történt csalást. Eközben arra derült fény, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei küldöttek aláírásával is voltak nehezen magyarázható súlyos gondok, hangzott el a Fidesz megyei vezetõinek pénteki sajtótájékoztatóján.
Vinnai Gyõzõ a Fidesz megyei alelnöke Rodolfó „Figyeljétek a kezemet, mert csalok„ címû könyvét elõhúzva vont párhuzamot az SZDSZ tisztújító közgyûlésén történtekkel. Kifejtette: elfogadhatatlan, hogy egy megyei elnök nem tudja pontosan kik is a megyei küldöttek.
Tilki Attila megyei elnök – miután egy 2005-ös és egy 2007-es jelenléti listán bemutatta ugyanannak az SZDSZ-es küldöttnek a gyökeresen eltérõ aláírását – nem rejtette véka alá véleményét: „ Állíthatom, hogy az SZDSZ megyei elnöke a történtek után morálisan megbukott. A Jüttner-jelentés egy bohóckodás volt, mivel az SZDSZ megyei elnöke nagyon jól tudta, mi történt valójában!„

- Galambos Béla -

Forrás: www.szon.hu


 
VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS
2008.03.15.

 Az 1948/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából városunkban ünnepi megemlékezésre került sor,
mely 10 órától Ökomenikus istentisztelettel kezdõdött a Református Mûemlék Templomban. 
Ezt követõen a megemlékezés a mûvelõdési ház színháztermében a Mileneumi zászló fogadásával folytatódott,
majd ünnepi beszédet mondott Dr. Tilki Attila városunk polgármestere.
Az ünnepi mûsort a debreceni Csokonay Színház színmûvészei adták elõ(Bakota Árpád, Dánielfy Zsolt).
Megemlékezésünk a Kossuth parkban zárult, ahol koszorúzásra került sor.


 
IGEN!
 
Petíciózó politikuspalánták
2008.02.28.

Az MSZP székháza elõtti sajtótájékoztatóval, majd a városházán és a megyeházán petícióátadással folytatódott a Fidelitas és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség mai programja. Céljuk: elérni,hogy a két közgyûlés mondjon igent a tandíj eltörlésére.

Magera Tibor, a Fidelitas városi elnöke és Kiss András, az IKSZ regionális szervezõtitkára szakítva a hagyományokkal a szocialisták székháza elé hívta a sajtó képviselõit.

  Itt elmondták: a szocialista-liberális kormány ifjúságpolitikájáról mindent elmond a tandíj bevezetése, amivel átvágták õket, mert azt ígérték még a 2006-os kampányban, nem lesz tandíj. Úgy vélik, nem szabad egy olyan kormányak nagyívû reformokról beszélni, amely még az érettségi zavartalan lebonyolítására sem képesek.

Azt szeretnénk tudatosítani az emberekben - hangsúlyozták -, hogy nem átlagos dolog a tandíj. Hiszen a gazdaság teljesítményéhez mérten óriási terhet jelent a hallgatóknak kifizetni a 105 ezer forintot, a nehéz anyagi körülmények között élõktõl pedig ezzel elveszik a továbbtanulás lehetõségét. Kijelentették azt is, hogy a Fidesz vezette kormány egyszer már eltörölte a tandíjat, "és ha újra jövünk, ismét eltöröljük".

A jövõ nemzedékéért aggódva arra buzdítanak mindenkit, hogy a népszavazáson három igennel utasítsák el a kormány ifjúságellenes politikáját. A Csabai Lászlóné polgármesternek és Fülöp István közgyûlési elnöknek címzett petícióban leírtak szerint: a tandíj hírére radikálisan, csaknem 30 ezerrel
csökkent a felsõoktatásba jelentkezõk száma. A kormány "ezzel bevezette a vagyoni alapú szelekciót a felsõoktatásba, és igazságtalan, hogy már a felvételkor véglegesen eldõl, hogy ki szerez ingyen diplomát". A fiatalok jövõjével kapcsolatban megfogalmazott petícióban arra kérik Nyíregyháza
polgármesterét, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közgyûlési elnökét, hogy a városi és a megyei közgyûlés is fogadjon el egy olyan határoztatot, amelyben elítélik a tandíjat, mert csak így mondhatnak igent a tudásra, a jövõre, a fiatalokra.

A petíciót a városházán - a polgármester távollétében - Nagy László alpolgármester vette át, míg a megyeházán Fülöp Istvánnak adták át az írásos kérvényüket a fiatal politikuspalánták.

Forrás: Index-Kelet
 
Varga Mihály Fehérgyarmaton

2008.02.26.

Jelentõsen megnõtt a népszavazás tétje, ahol az emberek nemcsak arról dönthetnek, hogy megszûnjön-e a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj, hanem arról is, hogy ne emelkedjen ezek összege - errõl Varga Mihály, a Fidesz alelnöke beszélt kedden, Fehérgyarmaton, ahol a város polgármestere vezetésével tartottak lakossági fórumot. Itt elhangzott: a 2006-os választásokat megelõzõen egységes volt a Fidesz és az Mszp álláspontja abban, hogy nem terhelik az állampolgárokat újabb sarcok kivetésével, a kormány azonban felrúgta ezt a megállapodást és ezzel megrendült a közbizalom is.

A lelkiismeretlenség szabadsága nevében támad a kormány a magyar társadalomra, felrúgva a közbizalmat- kezdte sajtótájékoztatóját Fehérgyarmat polgármestere. Tilki Attila szerint a március 9-ei népszavazás elsõdleges célja a 2006 óta megbomlott közbizalom helyreállítása, nem lehet ugyanis a társadalom véleményének figyelembe vétele nélkül az országot irányítani.

 „Alapvetõ érdekünk az, hogy spóroljunk a magunk számára, és azt hiszem, hogy ezzel a döntéssel meg fogjuk tudni állítani azt a folyamatot, amit a kormány folytat, miszerint felrúg mindenféle társadalmi megegyezést, és úgy kormányoz, hogy nem veszi figyelembe az emberek véleményét, az emberek érdekeit.” – mondta Dr.  Tilki Attila a sajtótájékoztatón.

Ezt követõen a mûvelõdési ház nagytermében a Fidesz alelnöke tartott lakossági fórumot. Varga Mihály hangsúlyozta: senki ne gondolja, hogy a vizitdíj örökké 300 forint marad. Bár a kormányzat cáfolja, hogy ez emelkedni fog, az embereknek tanulniuk kell a múltból és nem szabad megengedni, hogy újabb és újabb terheket rójanak ki a magyar társadalomra.

„Az elmúlt években a kormányzati törekvések abba az irányba mutattak, hogy hogyan lehet minél több pénzt beszedni az egészségügybõl, hogyan lehet az emberek zsebébõl még egy újabb sarcot kivenni énszerintem március 9-én pont, ennek vethetünk véget, annak az elvonási jellegû tünetkezelésnek, ami az egészségügy problémáját nem oldja meg, ugyanakkor az emberektõl pénzt vesz el.”- jelentette ki Varga Mihály a zsúfolásig megtelt nagyterem hallgatósága elõtt.

Az alelnök arról is beszélt: március 9-én a demokrácia megsérült intézményének a helyreállításával arra is van mód, hogy a gazdaságpolitika terén a kormány kezdjen el végre õszintébben beszélni az emberekkel és legyen végre vége az ámítás korszakának.

 
Nem kötelezõ kormányozni!
2008.02.24.

Ha nincs közbizalom, akkor semmilyen reform nem vezethet eredményre, mondta Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint 2006-ban volt egy közmegállapodás: az egészségügyre és az oktatásügyre - az adókon és járulékokon túl - további befizetéseket nem fognak kérni.

Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke pénteken, a népszavazási kampány során, Nyíregyházán járt. A programjai közben interjút adott az Index-Keletnek.

- A Fidesz a vizitdíj és a kórházi napidíj eltörlését is el akarja érni a népszavazáson. Ma a nyíregyházi Jósa András Kórházban tett látogatást, találkozott dr. Pikó Károly fõigazgatóval, a kórház fõorvosaival, orvosaival. Megerõsítették ebben a törekvésben?

 - Hogyne! Az orvosok álláspontja meglehetõsen egyértelmû: a vizitdíj és a kórházi napidíj nem oldja meg az egészségügy problémáit. Ráadásul az országban mindenki egyetért abban a tekintetben - függetlenül attól, hogy orvos vagy sem -, hogy 2006-ban volt egy megegyezés, és közmegállapodás, amihez vissza kellene térni. 2006-ban az MSZP meg a Fidesz is azt mondta a programjában: úgy kell megszervezni az egészségügyet és az oktatásügyet, hogy a magas adókon és járulékokon túl további befizetéseket erre a célra már nem fogunk kérni. Ezt a választási viták is megerõsítették. A magyar választópolgárok a voksaikkal csatlakoztak ehhez az egyetértéshez. Megbomlott ez a közmegegyezés. Az emberek ezért érzik magukat becsapva. Amíg az emberek becsapva érzik magukat, addig nincsen bizalom. Ha nincs közbizalom, akkor semmilyen reform nem vezethet eredményre. Ha át akarjuk alakítani az egészségügyet és az oktatást, amire egyébként szükség van, akkor elõször a közbizalom alapjait kell újrateremteni.

- Mindenütt hasonló véleményt hall az orvosoktól? Az elmúlt napok hírei szerint vannak háziorvosok, akik szerint szükséges a vizitdíj, kiállnak mellette.

- Hát hogyne! A háziorvosok a csapdába csalt választópolgárok ma Magyarországon. A kormány elvette tõlük azt a pénzt, ami korábban volt, de megadta a jogot, hogy a pénzt pótolják az emberek zsebébõl. Az adóbehajtó szerepére kárhoztatták a háziorvosokat. Ez megrontja egyébként a betegek és a háziorvosok közötti kapcsolatot is, de méltatlan a háziorvosok irányába. A kormánynak a dolga a magas járulékokból a mûködéshez szükséges forrásokat biztosítani. Adóbeszedõt, adóbehajtót csinálni a háziorvosokból, az társadalmilag romboló, az orvosok tekintélyét lefokozó, helytelen intézkedés.
Megértem a háziorvosokat, mert élni kell, és ha a kormány a pénzt elvette, akkor legalább a jog hadd maradjon meg, hogy õk elvehessék az emberektõl. A népszavazás nem csak a háziorvosokról szól, hanem elsõsorban azokról, akik fizetik a vizitdíjat. Errõl se feledkezzünk meg. A kormánynak vissza kell adnia a háziorvosoknak azt az összeget, amelyet most vizitdíjjal pótolt ki. A gyakorlat is rendkívül veszélyes! Képzeljük el, hogy a kormány elvenné az önkormányzatoktól azt a pénzt, ami eddig járt nekik. Adna helyette egy törvényt, hogy azoktól akik belépnek a hivatalba, lehet belépti díjat szedni. Ilyen alapon szét lehet verni a teljes magyar társadalmat. Ennek a következményei rendkívül kártékonyak lennének.
Azt mondom, a háziorvosokat szabadítsuk ki abból a csapdából, ahova a kormány beszorította õket.

- A kormány azt mondja: ha az igenek lesznek többségben, akkor ez a pénz hiányozni fog az egészségügybõl és az oktatásból, és széttárja a karját. Mit tud erre mondani a választóknak a Fidesz?

 - A ténsasszony az széttárhatja a karját a saját konyhájában, de a kormány soha nem ejtheti ölbe a kezét vagy nem tárhatja szét a karját! Hisz neki kötelezettségei vannak. Nem kötelezõ kormányozni! Ha valaki vállalkozik a kormányzásra, akkor teljesíteni kell a kötelességeket, amelyeket az alkotmány és a jogszabályok rögzítenek. Az alapszintû egészségügyi ellátás és az oktatás megszervezése az adókból és a járulékokból ma kötelessége a kormánynak. Ne higgyük el, hogy a háziorvosok meg az egyetemek nem fogják megkapni azt a pénzt, amit most vizitdíj és tandíj formájában hajtanak be. Igenis meg fogják kapni, és a kormányzattól, a költségvetéstõl fogják megkapni.

- Nagyon sok választó egy-egy kérdéssel teljesen egyetért. Ami éppen a legjobban érinti, akinek a gyermeke fõiskolás és jövõre tandíjat fizetne, ezt ellenzi. Aki gyakran jár orvoshoz, a vizitdíjat ellenzi. Az egyik kérdésre igent mond, de lehetséges, hogy a másikra nemet. Arra is gondolva: így több juthat a felsõoktatásra vagy fordítva az egészségügyre, mert a pénz a másik helyrõl megspórolható.

- Igen, a szegénység az mindig rossz tanácsadó. Ha ez egyszer egy szegény ország, akkor nem vethetjük az emberek szemére, hogy így gondolkodnak. Természetesen mi a három igen pártján vagyunk. Nem az a fontos, hogy az embereket meggyõzzük a három igenrõl. Az a fontos, hogy arról gyõzzük meg – mert a demokrácia megelõz mindent -, hogy menjenek el szavazni. Nagy tisztelettel kérem azokat a polgártársainkat, akik nemmel akarnak szavazni, ezt ne otthon tegyék azzal, hogy otthon maradnak. Jöjjenek el, vegyenek részt a szavazáson. A részvételükkel erõsítsék meg a jövõbe vetett reményt, általában a magyar demokrácia fundamentumait.

 - Milyen eredménnyel lenne elégedett?
- A száz százalékkal lennék elégedett, de az már csak olyan, hogy nem lehet elérni.

- A részvételre gondol?
- Persze, a száz százalékos részvételnél azt mondanám: Na, ez már egy komoly ország!

- Az igenekben mennyivel lenne elégedett?
- Azt nem tudom megmondani Önnek. Egyértelmû akarat- és szándéknyilvánítást szeretnék látni. Örülnék, ha nem egy „éppen hogy…” eredmény születne, hanem világosan kiolvasható lenne a leadott voksokból a választók akarata.

- Nem véletlenül kérdeztem rá a részvételi arányra újra, hisz népszavazás Magyarországon még közel sem volt a száz százalékos részvételhez. Van egy jól mozgósítható politizáló réteg, amelynek a tagjai a Fideszhez közel állnak. De a többiek elmennek-e majd szavazni?
- Nem tudom. Azt tudom nekik üzenni, hogy a pártszemüveget le kell venni az orrnyergünkrõl. Itt most nem az a kérdés, hogy ki kit gyõz le, melyik futballcsapat vagy bokszoló vagy szkanderhõs kerekedik a másik fölé. Itt most meggyõzni és megérteni kellene egymást. Nem legyõzni. Nincs jobb- meg baloldali cukorbetegség, nincs jobb- meg baloldali vizitdíj. Ezek olyan ügyek, amelyek a mindannyiunkat érintõ közös problémákat szólítják.

- A legádázabb politikai ellenfelei is elismerik, hogy Ön kitûnõ szónok, most a kampány során mégsem halljuk nagygyûléseken.
- Majd fognak, ami múlik, az nem késik, elsõ alkalommal majd Kecskeméten és aztán több helyen is tartok szokásos politikai nagygyûléseket.
- revayz -

Forrás: Index-Kelet
 
Kisebb lesz a gyógyulás esélye
2008.02.14.

Nyíregyháza - Népszavazás 2008 Fidesz: megengedhetetlennek tartjuk,
hogy ne vegyék figyelembe a szakmai érveket.


Nem volt még jogszabály, amelyet ennyien elleneztek volna a magyar társadalomban,
mint az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény – mondta csütörtöki sajtótájéjoztatóján dr. Tilki Attila,
a Fidesz megyei elnöke, Fehérgyarmat országgyûlési képviselõje.

Ezért szerettünk volna megerõsítést kérni a jogszabályról az állampolgároktól.
Mert azt már megszoktuk, hogy az ellenzék véleményét nem veszi figyelembe a kormányzópárt,
de most már a lakosság szavára sem kíváncsiak.

Azt is megengedhetetlennek tartjuk, hogy ne vegyék figyelembe a szakmai érveket sem.
Mert egy kormánynak nem szabad évtizedekre elõre szabályozni az állampolgárai életfeltételeit.
Úgy véljük, mondta Tilki Attila, hogy a leszakadó téségekben kisebb lesz a gyógyulás esélye. Vagyis, a népszavazás az igenek napja lesz.

Pénz kérdés lesz vagy sem az emberek egészsége? – tette fel a kérdést Czomba Sándor,
vásárosnaményi országgyûlési képviselõ. Ezt nem lehet megengedni, mindenkit megfelelõ ellátásban kell részesíteni.

A két leghátrányosabb térséget képviseljük, és úgy véljük, akinek pénze lesz,
az megfelelõ ellátásban részesül majd. Mi is látjuk, szükség van az egészségügy reformjára,
de ehhez nem kell felrúgni a teljes rendszert – mondta Czomba Sándor.

-  Sipos Béla -

Forrás:www.szon.hu
 
Dr. Tilki Attila fóruma Jánkmajtison
2008.01.31.

Dr. Tilki Attila fóruma Jánkmajtison

2008. január 31.-én Dr. Tilki Attila a körzet FIDESZ-es országgyûlési képviselõje, Fehérgyarmat polgármestere
tartott fórumot Jánkmajtison az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ), Kereszténydemokrata Néppárt
valamint Jánkmajtis polgárai meghívására. A fórumnak helyet adó terem szinte megtelt érdeklõdõ polgárokkal,
amely egy faluban jelentõs érdeklõdésnek mondható.

  Beszéde elején Dr. Tilki Attila Úr ki is tért arra, hogy a KDNP és az IKSZ helyi szervezete is megalakult
Jánkmajtison, melynek õszintén örül.Dr. Tilki Attila kifejezte azon örömét,
hogy végre Jánkmajtisra is el tudott jönni lakossági fórumot tartani. Továbbá
elmondta, hogy mint minden képviselõnek neki is nagy dilemma, hogy a
körzetben töltsön több idõt vagy Budapesten, ahol olyan ügyeket is el lehet
intézni, melyek a körzet lakói számára is fontosak. Továbbá elmondta hogy
parlamenti felszólalásaiban, interpellációiban olyan témákról próbál beszélni,
melyek ezen körzet lakóit is érintik.

Dr. Tilki Attila
beszélt az ezen térséget érintõ problémákról, így a
munkanélküliségrõl, elmondta, hogy lassan már Szatmárnémeti és Románia is
elhagy bennünket és ezen ügyben csak az lenne megoldás, ha a kis- és
középvállalkozókat segítené a kormányt, hiszen a munkahelyek teremtésében
õk tudnának fõszerepet játszani.

Elmondta, hogy a támogatások elnyerése esetén valahogy Nyírbátor és térsége,
Nagykálló és térsége, Tiszavasvári és térsége, vagy éppen Baktalórántháza és
térsége sokkal szerencsésebb, mint Fehérgyarmat és térsége, Csenger és
térsége vagy éppen Mátészalka és térsége.Pedig két olyan programot dolgoztak ki,
amelyeket még a szocialista többségû regionális tanácsok is jóváhagytak,
de a kormány elõtt elbuktak, ilyen volt a templomtúra program, mely
turisztikai, kulturális jelentõségû, hiszen itt van az ilyen kis területen található
legtöbb Árpád-kori templom, illetve a szilvafeszt elnevezésû program,
mely mezõgazdasági és turisztikai célokat egyaránt tudott volna szolgálni.
Elmondta, hogy õk is tudják, nagyon sokan érzik úgy, hogy a FIDESZ-nek és az MSZP-nek az ország érdekében
össze kéne fognia, de ez sokszor lehetetlen, mert nem lehet feladni a térség lakóinak érdekeit.
Nagyon sok olyan kérdés van ahol kötelességük a körzet lakóinak érdekeit védeniük, itt említette a fagykár
kérdését, mely nem csak gazdakérdés, mivel a mezõgazdasági munka nem csak a gazdáknak ad megélhetést,
hanem az idénymunkát vállalóknak is.

Dr. Tilki Attila itt tért ki Gyurcsány Ferenc rettenetesen káros davosi kijelentésére is és itt mondta el, hogy az
EU - országok közül nálunk a második legnagyobb, 20 százalékos az élelmiszerek áfa terhelése, miközben
Lengyelországban ez csupán 3 százalék.

Továbbá szót ejtett a március 9.-én esedékes népszavazásról, és elmondta, hogy itt nem FIDESZ kontra
szocialisták ellentétrõl van szó, hanem az emberek és a kormány közötti ellentétrõl, és ez a népszavazás túlmutat
ezen a három kérdésen.

Ezért mindenkit arra kért, hogy menjen el szavazni március 9.-én és mondjon igent a tandíj, a vizitdíj és a
korházi napidíj eltörlésére.
Dr. Tilki Attila elõadását követõen a fórum résztvevõinek volt lehetõsége a bennük megfogalmazódott kérdések
feltételére és több kérdés is elhangzott, ez is mutatja, hogy az emberek érdeklõdtek a fórumon elhangzottak
iránt és õk is kérdéseikkel segítették az együtt gondolkodást.

Írta: Kiss András


 
A kormány nem képviseli a gazdák érdekeit
2008.01.30.

A MAGOSZ és a Fidesz felszólítja Demendi Lászlót, ha valóban a megyei gazdák érdekeit képviseli,akkor határolódjon el a miniszterelnök davosi kijelentésétõl.


Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta,
hogy a magas élelmiszerárak miatt a gazdák kevésbé vannak ráutalva a támogatásokra,
és ez lehetõséget ad arra, hogy az EU-ban az agrártámogatás rendszerét átalakítsák,
annak mértékét csökkentsék - inerpretálta a Davosban elhangzottakat dr. Budai Gyula,
a MAGOSZ igazgatója, aki immár a újfehértói választókerület fideszes vezetõje is.

Image

A miniszterelnök meggondolatlan, nagyotmondási kényszerbõl tett kijelentése nemcsak ellentétes
a magyar gazdák érdekeivel, de tovább gyengíti az amúgy sem erõs versenyképességüket.
A rossz versenyképesség okát dr. Tilki Attila, a Fidesz megyei elnöke azzal magyarázta,
hogy az az EU-országok közül nálunk a második legnagyobb, 20 százalékos az élelmiszerek áfaterhelése, miközben Lengyelországban ez csupán 3 százalék.
Arról már nem is szólva, hogy új tagállamként
az uniós agrártámogatásoknak mindössze 25 százalékát kapják meg a magyar mezõgazdasági termelõk, amit az állam 30 százalékkal egészít ki. S ugyan az a terv, hogy 2013-ra utolérjük támogatásbana régi tagállamokat, de soha nem fog bekövetkezni, mert az állam folymatosan csökkenti a gazdák nemzeti dotációját.

Éppen ezért döntött úgy az ellenzék, hogy az elhangzottak megvitatására hétfõre (28-ára) összehívjáka parlament mezõgazdasági bizottságának rendkívüli ülését. A kormánypárti képviselõk azonbanúj napirendi pontot szavaztak meg, ami arról szólt volna, 2014 után milyen közös agrárpolitikát képzelnek el. – Ez valóban fontos dolog – tette hozzá Budai, de ma még senkit sem érdekel.Ehhez a megengedhetetlen dologhoz Demendi László, megyénk MSZP-s országgyûlési képviselõje, az Agrárkamara elnöke is asszisztált. Ha õ a sajtótájékoztatókon melldöngetve hangoztatja,hogy a megye gazdáinak érdekét képviseli, akkor a MAGOSZ és a Fidesz megyei szevezete felszólításáraálljon ki és egyértelmûen foglaljon állást abban, hogy egyetért-e Gyurcsány Ferenc kijelentésével. Amennyiben igen, akkor mondja meg a megyei gazdáknak – több mint 52 ezren vannak –, nem jár nekik a támogatás. Ha pedig nem ért egyet vele, akkor határolódjon el a miniszterlnök által elmondottaktól.


Forrás: Index-Kelet
 
Egyeztetõ tárgyalás Fehérgyarmaton
2008.01.18.

Egyeztetõ tárgyalás Fehérgyarmaton az M49 gyorsforgalmi út M3-Csenger közötti szakaszáról

Image

2008. január 18-án, 10 órakor az Unitef  ’83 Mûszaki Tervezõ és Fejlesztõ Zrt. egyeztetõ tárgyalást tartott a Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatalban az M49 gyorsforgalmi út M3-Csenger közötti szakaszáról.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. megrendelésére, az UNITEF ’83 Zrt. készíti a szakasz tanulmánytervét és elõzetes vizsgálati dokumentációját.
A tervezési munka elõsegítése érdekében bemutatkozó, tájékoztató megbeszélésre került sor 2007. október 18-án, Mátészalkán országgyûlési képviselõk, kistérségi társulások, polgármesterek részvételével. Az az óta eltelt idõ alatt végzett tervezési munkákról tartottak tájékoztatást.
A további tervezési folyamat részeként, az egyes részletek egyeztetésére a tárgyaláson rész vettek a nyomvonal által területileg érintett kistérségek és önkormányzatok.A megjelentek elmondták véleményüket és kérdéseiket a nyomvonallal kapcsolatban.

Image   Image
 
2008 - az önkormányzatok " fekete éve " lesz
2008.01.10.

Fehérgyarmat -
A város elsõ embere szerint nehéz évet tudhat maga mögött Fehérgyarmat,
a 2008-as esztendõ pedig az önkormányzatok „fekete éve” lesz!

 Dr. Tilki Attila elmondta: az önkormányzatnál végbement átszervezések
következményeként több mint félszáz dolgozót kellett elbocsátaniuk.
A város anyagi lehetõségei szûkösek,
egyre kevesebb döntési jogosítványt kap a testület. Folyamatosan pályáznak,
a fejlesztési törekvések egyik gyümölcse, hogy idén körforgalom létesül
a katolikus templom melletti keresztezõdésben.
Az önkormányzati intézmények gazdálkodására a szigorú takarékosság jellemzõ.

– Enyhítve a lakosság terhein – egyedülálló módon – Fehérgyarmaton eltöröltük a kommunális adót.
Sajnos, egyre több a szociálisan hátrányos helyzetû, rendkívüli segélyért folyamodó ember,
karácsonykor ajándékcsomagot adtunk a rászorulóknak és a betegeknek.
Legfontosabb az emberekre való odafigyelés és problémaérzékenység – hangsúlyozta dr. Tilki Attila.Cikk:- Palicz István -


Forrás: szon.hu

 
Városunkban is köszöntötték a 2008. esztendõt a kéményseprõk
2008.01.09.

A Carbon-Szaksz Kéményseprõi Bt. munkatársai felkeresték a várost, hogy köszöntsék az új esztendõt.


Image

Köszönettel fogadta a látogatást Dr. Tilki Attila polgármester. Elmondta, hogy külön öröm számára a vállalat figyelmessége, a jó kívánságokra szükség van a 2008. évben is, mert elõreláthatólag nehéz gazdasági év vár a lakosságra és az önkormányzatra egyaránt.

Image
 
Gömböcben versenyeztek Kömörõben
2007.12.29.

Kömörõ -
Nem fogott ki a gömböc a versenyzõ csapatokon, jól sikerült a térség idei utolsó rendezvénye.

Világraszóló disznótort tartottak szombaton Kömörõben: a település elsõ alkalommal rendezett
Gömböcfeszt elnevezésû rendezvényén 9 csapat dolgozta fel az általa levágott mangalicát.

Image

– Egyre kevesebben vágnak disznót manapság, s akkor is azon igyekeznek a résztvevõk,
hogy minél elõbb végezzenek a munkával.
Rendezvényünk éppen ezért a hagyomány átörökítésén túl azt a célt szolgálja,
hogy a fiatalok megismerjék a disznóölés és -feldolgozás menetét
és megtapasztalják hangulatát – hangsúlyozta Juhász András polgármester.

Image

Dr. Hanusz Árpád, a Falusi Turizmus megyei szervezetének elnöke kiemelte:
a most indított rendezvénnyel Kömörõ is belép a Szatmári Fesztivál programjába, s bebizonyítja,
nem csak nyáron lehet turistát vonzani a térségbe.
Dr. Tilki Attila országgyûlési képviselõ úgy vélekedett, az év végi idõpont különösen szerencsés,
hiszen az ünnepek alatt az ország távolabbi pontjairól is sokan ellátogatnak a térségbe.
Érdeklõdõbõl nem volt hiány, sok kíváncsi tekintet kísérte végig a hajnali fogópálinkás koccintástól
a disznótoros vacsoráig tartó vidám programot, amelynek fénypontja az elkészült gömböcételek megkóstolása volt

Cikk és fotó: - Koncz Nóra -

Képgaléria megtekintése itt.

Forrás: szon.hu 
<< Els < Elz 1 2 3 4 5 6 7 Kvetkez > Utols >>

Eredmnyek 166 - 198 / 220
 

Hírek

 2010.12.11.

Visszakaptuk a vasútközlekedést

Egy évet kellett várni. A Somodi Mária-féle Közlekedési Klub szervezésében 2009. december 12-én tartottunk vonalbúcsuztató megmozdulást. Akkor úgy tûnt, hogy bármennyire is ésszerûtlen a döntés, a vasútunkat halálra ítélték. Hiába a tradíciók, hiába az igény, a rációt suttba dobva - tisztán pénzügyi szempontok alapján - a fõvárosban döntöttek a mi közlekedésünkrõl. S bár ígérte az akkor ellenzéki, azóta kormánypárt, hogy amennyiben õk irányítják az országot, abban az esetben visszaállítják a közlekedés bevált rendjét, valljuk be: hittük is meg nem is. Idén december 11-én aztán megtörtént. A területért felelõs államtitkár, Fónagy János részvételével megtartott ünnepség keretében visszakaptuk a vasútközlekedést
 
2010.11.26.

 Kölcsey Ferenc Általános Iskola akadálymentesített feljárójának átadása

2010. november 26-án a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsõde intézményében  akadály mentesítési feljáró átadására került sor
 

 
 
2010.09.29.

Újraindul a vasút
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Minisztérium döntése alapján a 113-as számú, Fehérgyarmat – Zajta vasúti vonalszakaszon a személyszállítás a decemberi menetrendváltást követõen újraindul. 
 
2010.09.24.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületének tetõ szigetelése befejezõdött

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola épület tetõszigetelésének állapota rendkívül leromlott a szélsõséges hideg, illetve meleg idõjárások váltakozása következtében. A folyamatos beázások jelentek meg az emelet több tantermében és a földszinti ebédlõ helyiségében. Az Önkormányzat egyetemleges biztosítása a tantermek festésének kijavítását finanszírozza, viszont a tetõ kijavítását nem. 

 2010.09.14.

Tájékoztatás térfigyelõ kamerák elhelyezésérõl

Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete térfigyelõ kamerákat helyeztet el a város belterületének különbözõ pontjain a közterület rendjének megóvása érdekében (Városfejlesztés, Környezetvédelmi és Mûszaki Bizottság 80/2010. (IX.01.) VFB határozata alapján):

1. Sétáló utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget - Városi Galéria épülete

2. Kertváros utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – Kis ÁBC

3. Sport utca, szelektív hulladékgyûjtõ sziget – ÁFÉSZ Italdiszkont

4. Körforgalmi csomópont, Kossuth tér, Petõfi utca

 

YouTube videók

 

Ajánlott oldalak


 
 


 
 
 
  

2007.

Ajánlott böngésző: Firefox